Výkup jihočany

Vývoj drahých kovů v roce 2024

Dne: 26. 2. 2024

Minulý rok byl pro drahé kovy velmi náročný. Rok 2024 by mohl mít v tomto ohledu lepší vyhlídky. Politika centrálních bank naznačuje postupné uvolňování a roste poptávka investorů po investičních produktech jako je zlato nebo platina. 

Platina
V roce 2023 Světová rada pro platinové investice očekávala vyšší poptávku než nabídku. Zejména kvůli rostoucí poptávce v automobilovém průmyslu. Tento trend by měl pokračovat díky využití platiny k výrobě katalyzátorů a vodíkového pohonu pro auta. Očekává se výrazný nárůst poptávky po platině.

Vývoj ceny Platiny za posledních 5 let (Zdroj kurzy.cz)

Palladium
jako další z drahých kovů je zastoupen v automobilovém průmyslu. Ve výfukových systémech pomáhá snižovat emise. V roce 2013 Palladium zaznamenalo nejhorší pokles hodnoty od roku 2008 ve výši 50 %. Poptávku po tomto kovu zasáhla finanční krize a Palladium bylo často nahrazeno levnější Platinou. V letošním roce se očekává snižování produkce a postupné uzavírání palladiových dolů, což by mělo přispět k poklesu nabídky a růstu ceny. 

Vývoj ceny Palladia za posledních 5 let (Zdroj kurzy.cz)

V roce 2024 se očekává, že aktivity centrálních bank spojené s vývojem úrokových sazeb, vývoj hodnoty amerického dolaru a poptávky po investičních produktech ovlivní cenu drahých kovů.
Jedná se o predikci z Kurzy.cz. Dalším faktem je, že dochází ke zvyšující se podpoře elektromobility, která snižuje potřebu využití těchto drahých kovů pro katalyzátory.
Každá mince má samozřejmě dvě strany. Názor si můžeme udělat každý svůj.

Zdroj: kurzy.cz