Výkup jihočany
Podmínky

Podmínky výkupu

 

Nahlášení IČP / IČZ - nová povinnost pro všechny firmy a živnostníky

Prosíme všechny firmy i živnostníky, odevzdávající odpad na IČO, aby při výkupu sdělili své Identifikační číslo provozovny (IČP). Pokud máte provozovnu vykupující odpad (železo, barevné kovy atd.), pak prosíme o sdělení Identifikačního čísla zařízení (IČZ). Děkujeme za pochopení.

Možnosti výplaty peněžních prostředků

 1. Výplata v hotovosti - autobaterie a elektroodpad je možné vyplácet v hotovosti. Pouze připomínáme, že v současné době je možné elektroodpad vykupovat pouze od firem s platným živnostenským oprávněním. (OSVČ, právnické osoby, atd.). Pokud budete chtít hotově vyplatit větší částku (cca více než 30.000 Kč), zavolejte nám prosím několik dní předem, abychom pro Vás zajistili dostatečnou hotovost.
 2. Převodem na běžný účet -  Bezhotovostní úhrada výkupu odpadů od 1.3.2015 - v souvislosti s vyhláškou  č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyplácíme od 1. března 2015 peněžní prostředky všem zákazníkům (fyzickým osobám, OSVČ i právnickým osobám) za odevzdaný odpad pouze formou bezhotovostní platby, tzn. bankovním převodem. Příkaz k úhradě zadáváme v den odevzdání odpadu v naší provozovně! 
  Naše číslo bankovního účtu: 2700704518/2010, Fio banka, a.s.
  Připsání prostředků na bankovní účet klienta zpravidla probíhá do druhého dne. Více informací k zavedení bezhotovostní platby za výkup kovových odpadů naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí pod tímto odkazem.
 3. Složenka typu B - Ceník poplatků za použití složenky typu B - poplatek hradí v plné výši zákazník. Vyplácí se převodem z účtu u banky, částku vyplatí pošta v hotovosti obvykle do 10 pracovních dnů - údaje předáváme datovou formou.

Nedodržení pravidel výkupu

 1. Dodavatel vykupovaného materiálu je povinen dodržet pravidla a platné zákony ČR. K tomu například patří, že na některý druh materiálu je nutné živnostenské oprávnění (více na stránce Co vykoupíme na občanku a co na živnost?).
 2. Pokud je dodavatel plátcem DPH, je povinností nám dodat nejdříve fakturu - daňový doklad, až po obdržení dokladu uhradíme částku výkupu.
 3. Pokud dodavatel nesplňuje výše uvedené podmínky, má 2 možnosti:
  1. Materiál si odvézt zpět, tím nedojde k uskutečnění výkupu.
  2. Materiál si ponechat u nás, s tím, že povinnosti splní později, maximálně však do 3 měsíců od data, kdy k nám materiál přivezl. O tom sepíšeme záznam a předáme dodavateli potvrzení. 
 4. Při nedodržení termínu nebudeme materiál nadále skladovat, automaticky pak propadává ve prospěch společnosti Viktor Pichler - Výkup Jinočany. Po tomto dni již nemá dodavatel právo na nárok finančního vypořádání předaného materiálu.

Informace k odpadům

Důležitá část vyhlášky o odpadech (vyhláška č. 383 Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady, § 8, odst. 5.):
Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob se vymezují jako odpady, mající povahu dle následujících bodů:

 1. uměleckého díla nebo jeho části
 2. pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
 3. průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
 4. obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.

Vzhledem k výše uvedenému, nelze podle aktuálních platných právních předpisů vykupovat od nepodnikajících fyzických osob (domácností) části elektroodpadů (např. PC desky, RAM, HDD, mechaniky apod.) Děkujeme za pochopení. Při výkupu je nutné v souladu s platnými právními předpisy předložit platný průkaz totožnosti.

Výkup katalyzátorů

 • Připomínka pro zákazníky: katalyzátory a části autovraků lze vykoupit pouze od firem s platným živnostenským listem. Vzhledem k současně platné legislativě od občanů katalyzátory ani části autovraků nevykupujeme. Toto omezení se netýká výkupu a zpětného odběru použitých akumulátorů (autobaterií). Tyto vykupujeme beze změny. Děkujeme za pochopení.
 • Do 15:00 neomezeně; 15:00 - 15:45 max. 5 ks; po 15:45 z kapacitních důvodů již katalyzátory nevykupujeme!
 • Pokud se k nám chystáte přivézt velké množství materiálu, prosíme, abyste nám dopředu zavolali, abychom mohli naplánovat bezproblémový průběh celého procesu výkupu. Bez ohlášení prosím přijeďte minimálně 2 hodiny před zavírací dobou. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud jste plátci DPH je nutné nám do 14 dní vystavit a zaslat fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Faktura musí obsahovat větu "Daň odvede zákazník".
 • Podmínky výkupu nových katalyzátorů:
  • Prokázání podnikatelské činnosti (autoservis, vrakoviště, prodejna auto ND)
  • nebo
  • Prokázání původu nákupu
  • O přijetí materiálu rozhoduje vždy výkupčí