Výkup jihočany

Návod na SEPNO

SEPNO - Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Od 2.5.2018 nahlašujeme převoz nebezpečného odpadu online.

Web stránka: https://www.sepno.cz

Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Náš rychlý pomocník, jak ohlásit přepravu. 

Návod se týká standardní situace, kdy má dodavatel stacionární zařízení (provozovnu).
 1. Přihlaste se do systému SEPNO 
 2. Vlevo v menu vyberte Nová přeprava 
 3. Zvolte: Ohlašovatelem je: Odesílatel 
 4. Zvolte: Odesílatelem je: Původce / Stacionární zařízení
 5. Potvrďte OK
 6. V poli Odesílatel máte předvyplněné IČO, klikněte na lupu u IČZ 
 7. Zobrazí se nová tabulka, kde klikněte na vaši provozovnu
 8. Tím se údaje doplní části Odesílatel (Obchodní název, adresa apod.)
 9. Pokud se v části Odesílatel nedoplnilo tel. číslo, vyplňte jej 
 10. V části Příjemce / vykládka vyplňte IČO a opět klikněte na lupu u pole IČZ
 11. V našem případě vyberte provozovnu CZS02637
 12. Tím se vyplní veškeré pole o naší společnosti do části Příjemce / vykládka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP: doporučujeme kliknout na světle modré tlačítko
Zkontrolovat ve spodním menu, zobrazí se pomůcka, která zvýrazní povinná pole k vyplnění


V horním menu uvidíte vyznačení červenými čísly, kde je třeba něco doplnit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Část Odesílatel a Příjemce máme hotovou, nyní v horním menu klikněte na Místa nakládky
 2. Ve spodní části obrazovky je volba + Přidat odpad, klikněte 
 3. Doplňte Katalog. číslo 160601 
 4. Název se automaticky doplní Olověné akumulátory, pokud ne, klikněte na lupu u Katalog. číslo a nabídnutý odpad zvolte
 5. Množství [t] - pokud vezete 600 kg, vyplňte 0,6
 6. Počet kusů zadejte 1

Takto vypadá vše vyplněné v části Místa nakládky

 1. V horním menu klikněte na Dopravce
 2. Vyplňte IČO, pokud materiál vezete přímo vy, doplňte vaše IČO a opět klikněte na lupu
 3. Doplňte Telefon
 4. Druh dopravy: silniční 
 5. Registrační značka taž. vozu: doplňte SPZ, pokud pojedete s návěsem či přívěsem, i to doplňte 
 6. Kliknutím na Zkontrolovat si ověříte, že máte vše správně doplněné a můžete přejít na poslední kartu v horním menu Termíny
 7. Doplňte datum zahájení přepravy a ukončení přepravy, tedy kdy s nákladem vyjedete a kdy nám jej doručíte
 8. Čas ponechte klidně 0:00, není nutné jej doplňovat
 9. Nyní máte vše hotovo a doporučujeme si vše uložit jako Šablonu 
 10. Nyní poslední krok - Ohlásit přepravu klikněte na toto tlačítko a potvrďte nahlášení