Výkup jihočany
Podmínky

Formuláře ke stažení

Informace

V této sekci naleznete praktické formuláře ke stažení, které Vám usnadní práci a odbavení v naší provozovně. Pro stažení formuláře do PC klikněte na název pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit soubor jako...". Pro přímé zobrazení formuláře na obrazovce postačí na formulář kliknout levým tlačítkem myši.

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Povolení, osvědčení

Osvědčení o registraci k DPH
Povolení - souhlas k výkupu odpadů vydaný Středočeským krajem  
Povolení - souhlas s výkupem elektroodpadu vydaný Středočeským krajem 
Výňatek z provozního řádu 2023 (výkup a zpracování) + přehled druhů vykupovaných odpadů - kovy
Výňatek z provozního řádu (výkup a zpracování) + přehled druhů vykupovaných odpadů - kovy + elektroodpad

Plná moc pro zastupování u výkupu - max. doba platnosti je 1 rok.

Plná moc - vzor ke stažení - Podmínkou pro přijetí plné moci je doložení originálu listiny. Neuznáváme předložení kopie nebo zaslání na email. Alternativou je zaslání plné moci z vaší datové schránky do naší datové schránky, bližší informace na odkazu Plná moc.

Praktické odkazy:

- Ministerstvo životního prostředí ČR - Odpadové hospodářství (http://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi)
- SEPNO - ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, od 2.8.2018 se plní v Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) - https://www.sepno.cz/