Výkup jihočany

Dlouhé stráně - jeden ze 7 divů Česka

Dne: 26. 1. 2024

Dlouhé stráně - jeden ze 7 divů ČR

Na tento seznam se vodní dílo zařadilo v roce 2005. 

Pyšní se rovnou několika nej:
 • 3. největší přečerpávací vodní elektrárna na světě
 • nejrozsáhlejší vodní elektrárna s největším spádem a největším výkonem v ČR
 • disponuje největší reverzní vodní Francisovou turbínou v Evropě

Většina objektů je schovaná pod zemí, povrchové stavby jsou začleněny do okolní přírody, se kterou vytváří harmonický celek.

Historie
sahá až do šedesátých let. V té době se nejen v Jeseníkách hledala pro stavbu vhodná lokalita. Tímto místem se stal prostor údolí řeky Divoké Desné s plochým vrcholem Dlouhé stráně ve výšce 1 350 m. n. m.

V květnu 1978 byla zahájena stavba, která byla téměř na 10 let pozastavena kvůli nedostatku financí. V mezidobí došlo k přepracování projektu a rozhodnutí o instalaci reverzního ústrojí.

K obnovení stavby došlo v roce 1987. Během budování se
 • vylámalo 290 000 kubíků horniny
 • přemístilo 3 100 000 kubíků zeminy a sypaniny
 • spotřebovalo 175 000 kubíků betonu

Plánované spuštění v roce 1994 při zkoušce přerušila vážná havárie turbíny a spuštění tím prodloužila o 2 roky. 

V Y K U P U J E M E


Při výstavbě elektrárny Dlouhé stráně byly použity barevné kovy:

 • Nerezová ocel: Francisovy turbíny - srdce elektrárny
 • Ocel: strojovny a rozvodny
 • Hliník: řídicí systémy a rozvaděče
 • Měď: elektrické kabely a vodiče, transformátory a motory
 • Zinek: ochranné nátěry na ocelových konstrukcích

Stavba
byla obrovským zásahem do okolní krajiny krásných Jeseníků. S ohledem a šetrností k přírodě je proto většina objektů provozu ukryta pod zemí. Došlo k vyhloubení umělé jeskyně o velikosti několika fotbalových hřišť, kde jsou umístěny strojovny, technologické zázemí a většina provozu vč. přivaděče.

Elektrárnu tvoří horní a dolní nádrž, které jsou propojené soustavou dvou potrubí. 

Elektrárna plní
zejména funkci zabezpečení stability elektrizační soustavy pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Vlivem nástupu slunečních elektráren v roce 2010 se výrazně zvýšila nestabilita systému. Proto v poslední době elektrárna častěji přechází do čerpadlového režimu i v průběhu dne, zatímco dříve přecházela do tohoto režimu téměř výhradně v noci.

Od roku 2019 má elektrárna certifikaci pro black start pro případ výpadku dodávek elektřiny. Na dálku je tak možné v této elektrárně spustit generátor, který následně spuštěním jedné vodní turbíny zahájí dodávku proudu do 172 km dlouhého vedení. To umožní rozběh a opětovné přifázování k síti elektrárny Chvaletice, čímž dojde k obnovení provozu elektrické soustavy.

Při plném načerpání horní nádrže stoupne její hladina téměř o 22 m a hladina dolní nádrže naopak klesne. 

Horní nádrž
představuje unikátní dílo, které sem láká turisty. Ohromuje svou velikostí 700 x 300 metrů a hloubkou 30 metrů. Zabírá tak plochu přes 15 ha a pojme až 2 719 750 m³.Horní nádrž je izolována 18 cm vrstvou přírodního asfaltu, který byl dovezen z Albánie. Tento materiál bez poškození vydrží rozsah teplot od −30 do +60 °C. Vedle horní nádrže stojí malá mohyla, která vznikla navršením vytěženého materiálu. Díky ní je hora o tři metry vyšší, než byla původně. Vyvrací tak fámu, že byla hora stavbou seříznuta. 

Vyrazit na prohlídku
můžete celoročně. V létě na vás dýchne barevná horská příroda, ale i zima přináší netradiční zážitek. Od roku 2010 můžete navíc využít lanovku na vrchol Medvědí hory.

Exkurze pro veřejnost sestávají z návštěvy infocentra, promítání dokumentárního filmu o elektrárně, prohlídce podzemní strojovny s turbínami a případné obhlídky dolní a horní nádrže. Horní nádrž můžete navštívit samostatně také v době čištění horní nádrže a vidět ji vypuštěnou. 

Ročně sem zavítá asi 60 000 turistů. V roce 2017 napočítali miliontého návštěvníka. 

Zdroj: www.kudyznudy.cz

region.rozhlas.cz
www.cez.cz/
cs.wikipedia.org/
www.dlouhe-strane.cz/strane/informacni-centrum
severnimorava.travel