Výkup jihočany

Budoucnost drahých kovů a vodíku

Dne: 6. 3. 2024

Budoucnost drahých kovů a vodíku

Drahé kovy,
jako je platina a palladium, hrají klíčovou roli v technologii vodíkových palivových článků. Používají se jako katalyzátor, který urychlí chemickou reakci mezi vodíkem a kyslíkem a tím dochází ke generování elektřiny.
Platina je aktuálně nejpoužívanějším kovem v palivových článcích. Je vysoce účinným, ale také drahým kovem. To brání k masovému rozšíření vodíkových aut.
Platiny se na celém světě vytěží okolo 180 tun, ovšem 90 % z této produkce pochází ze tří států - Jihoafrické republiky, Ruska a Zimbabwe. 
V současnosti se na jeden palivový článek pro vodíkový automobil spotřebuje asi 20 - 30 gr platiny. Výzkumné a vývojové aktivity se snaží o postupné snižování platiny při zachování životnosti palivových článků, což povede k dalšímu snížení cen jak palivových článků, tak vozidel.

V Y K U P U J E M E

Palladium
je stále populárnější alternativou k platině. Je levnější, ale zároveň méně účinný. Výzkumníci neustále pracují na vývoji nových katalyzátorů, které by byly levné a účinné, bez použití drahých kovů. K slibným prvkům patří nikl, kobalt a molybden.

Zlaté české ručičky
- patent profesora Vladimíra Matolína z MATFYZu slibuje revoluci. Výzkumný tým vyvinul inovativní katalyzátor, který umožní snížení obsahu platiny v palivových článcích až o 90 %. “V reálném systému bude snížení v závislosti na provozních podmínkách a plánované životnosti tak pětinásobné. Ale to bude otázka dalšího, již aplikovaného, vývoje. Budu-li optimista, tak snížíme obsah platiny 5-10x," přibližuje profesor Matolín a zároveň upozorňuje, že inovace jeho dnes již bývalého týmu se úspěšně blíží komerčnímu využití. To má zajistit silný partner Univerzity Karlovy z Německa, který ověří možnosti průběžné výroby membrán povlakovaných platinou podle českého patentu v rolích. Tato firma by následně měla výrobní zařízení komercializovat a prodávat zájemcům o výrobu protonově vodivých membrán s platinovým katalyzátorem.

Vodíková doprava 
je stále v rané fázi vývoje, ale má velký potenciál stát se klíčovým nástrojem v boji proti změně klimatu. Vodík může pomoci dekarbonizovat dopravu a energetiku a může také hrát důležitou roli v průmyslu a skladování energie.

Vodík
je nejlehčím plynným chemickým prvkem, tvoří až ⅔ celé vesmírné hmoty. Je třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Nevyskytuje se téměř vůbec jako samostatná molekula, protože je vysoce reaktivní a okamžitě tvoří sloučeniny. Je všudypřítomný - ve formě vody, zemního plynu nebo metanolu. Velmi rychle se při úniku rozptyluje do vzduchu. Neznečišťuje životní prostředí žádným způsobem. Je bezemisní, netoxický a nemá žádný zápach. 

Další z řady českých patentů tak má velkou šanci změnit svět k lepšímu v oblasti vodíkové mobility. Český patent profesora Matolína je důležitým krokem na cestě k masovému rozšíření vodíkových aut.

Zdroj: Hytep.cz, Enviweb, Kurzy.cz