Výkup jihočany

Panamský důl First Quantum Minerals

Dne: 2. 4. 2024

Cobre Panama Mine - First Quantum - Extemin 2023

First Quantum Minerals
je kanadská těžařská společnost zabývající se převážně těžbou mědi, ale také dalších kovů, včetně drahých, jako je zlato a stříbro. Doly provozuje po celém světě, jeden z největších v Panamě.

Společnost je v současnosti ve sporu
s panamskou vládou kvůli licenčním poplatkům a daním právě z dolu Cobre Panamá. Kvůli vyhrocené situaci je důl od února 2023 uzavřen a není jasné, jak bude situace pokračovat. Panamská vláda na jedné straně požaduje vyplácet téměř 400 milionů dolarů ročně a na straně druhé First Quantum Minerals odmítá takovou částku platit s argumentem, že by ohrozila ziskovost dolu.

Panamská vláda
s First Quantum Minerals vedou nekonečná jednání o nové licenční dohodě, která jsou složitá a zatím nedošlo k náznaku dohody. 

Uzavření dolu
má významný dopad na panamskou ekonomiku. Důl Cobre Panamá patřil k jednomu z největších zaměstnavatelů v zemi a také k významnému zdroji příjmů vlády. Uzavření dolu znamenalo obrovské propouštění v řádu tisíců zaměstnanců a k velkému poklesu HDP.

Důl Cobre Panamá:
- otevřen v 2019
- produkoval zhruba 300 000 tun mědi ročně
- nachází se 120 km západně od Panama City, v provincii Colón
- komplex zahrnuje 2 povrchové doly, zpracovatelský závod, 2 elektrárny a přístav
- zaměstnával téměř 5 000 osob
- využívá nejmodernější technologie a infrastrukturu k těžbě mědi

Těžba a zpracování
Důl se skládá z řady ložisek měděného porfyru. Kromě hlavních ložisek existuje také řada menších mineralizovaných zón. Důl předpokládá životnost 34 let.
Těžba probíhá v povrchovém dole s využitím velkoobjemových elektrických rypadel a nákladních aut.
- 4 polopohyblivé primární drtiče zásobují dva pásové dopravníky na sekundární drtiče.
- K dalším nej na světě, s výjimkou dolu Sentinel, patří 3 SAG mlýny o výkonu 28 megawatt a 4 kulové mlýny o výkonu 16,5 megawatt.
- Měděné sulfidy se koncentrují flotací a koncentráty jsou dopravovány potrubím ke filtračnímu zařízení.
- Odpadní kaly jsou skladovány a voda se získává zpět z vlastního úložiště odpadních kalů.
- Důl je napájen elektrárnou umístěnou v přístavu.

V Y K U P U J E M E

Měď
je největším zástupcem barevných kovů, který společnost First Quantum Minerals zkoumá, těží a zpracovává.

Na měď se lidstvo odkazuje už tisíce let. Provází nás už od našich předků, kteří z ní vyráběli první jednoduché nástroje a nezbytným kovem je i v moderním životě. Po stříbru je nejlepším vodičem elektřiny.

Vyniká i dalšími vlastnostmi, jakou jsou kujnost, tažnost, odolnost vůči korozi a pevnost. Využití má od nejmenších mikroprocesorů v počítačích až po nekonečné kilometry kabelů a trubek, ložisek v elektrárně.

I budoucnost je v mědi. Její vodivost je nezbytná pro efektivní výrobu, distribuci a přesnost tepla a elektrické energie pro baterie, celou nabíjecí infrastrukturu v elektromobilitě. Systémy obnovitelných energií využívají 4x - 6x více mědi než systémy na fosilní paliva.

Dalšími obory, pro který je měď naprosto nepostradatelná, jsou telekomunikace a stavebnictví. Její bakteriostatické vlastnosti jsou využívány pro systémy pitné vody a vytápění. Je odolná vůči extrémnímu teplu, korozi a chemické korozi, nehoří, netaví se a neuvolňuje toxické látky. 

K tomu všemu je měď udržitelný materiál. Míra její recyklace je vyšší než u kteréhokoliv dalšího kovu. Každý rok je z recyklovaného materiálu získáno téměř stejné množství mědi, jaké je získáno z nově vytěžené rudy. 
Asi 80 % dříve vytěžené mědi, se dnes stále používá.

Jak to s těžbou multiužitkového barevného kovu v Panamě dopadne si budeme muset počkat.

Zdroj:
bloomberg.com
businessnews24.cz
www.reuters.com
idnes.cz
bnamericas.com